Vårt bistånd

Praktisk Solidaritet

Vi är medlemsorganisation i Praktisk Solidaritet (PS) som är en paraplyorganisation där även Brödet och Fiskarna i Västerås och Emmausgrupperna Åkvarn och Fredriksdal är med.

Genom PS har vi jobbat med att visa solidaritet med och kämpa för att diskriminerade och utsatta folkgruppers röster ska höras och för att dessa människors rättigheter skall tas på allvar.

groundWork i samarbete med Afrikagrupperna

groundWork arbetar med att stödja rörelser, inom det civila samhället, så att de ska ha större möjlighet att påverka miljöpolitiken. Bland annat arbetar groundWork i samhällen som drabbas av föroreningar från industrier.

Genom stöd från groundWork kan människor till exempel få hjälp att testa miljön i sina närområden, få träning i hur de kan nå ut i media och få juridisk hjälp vid behov.

groundWork arbetar också med att lyfta upp frågor om miljöproblem i den offentliga debatten, till exempel i media, och hitta rättvisa lösningar på de problem som miljöförstöringar skapar idag. Bland annat arbetar organisationen mot gruvföretagens exploatering och miljöförstöring.

UNAC i samarbete med Afrikagrupperna

UNAC har sedan 1987 arbetat med att stödja de moçambikiska böndernas intressen. Föreningen har idag ungefär 86 000 medlemmar runtom i landet som är med i olika bondeföreningar, kooperativ och grupper.

UNAC arbetar med att uppmärksamma böndernas situation och bedriver påverkansarbete för att deras rättigheter ska respekteras.

Organisationen stärker böndernas förmåga att delta i samhällsdebatten och deras möjlighet att försvara sin mark genom bland annat utbildning och organisering. UNAC arbetar även för en hållbar utveckling på landsbygden och utbildar bönder i jordbruksmetoder och ekologiskt jordbruk.

Polisario

Vi stödjer Polisarios representant i Sverige genom att täcka kostnader för deras kontor. Polisario är den av FN erkända representanten för Västsahara. Västsahara har sedan sin frigörelse från Spanien 1975 varit ockuperat av Marocko.

Polisarios representant i Sverige arbetar som en ambassadör för det Västsahariska folket och för Polisarios frigörelsekamp.