Solidarisk handling sedan 1986

Initiativet till att bilda Gävleborgs Biståndsgrupp togs av Karin Fürst. Hon hade länge tyckt att det borde finnas en praktisk solidaritetsorganisation i en så stor stad som Gävle. 

Hon hade tagit intryck av Brödet & Fiskarnas (BoF) och de övriga Emmausgruppernas verksamhet och insamlingar hade tidigare genomförts i området, då genom samarbete mellan BoF, Gävle Afrikagrupp och kyrkor i Gävle. Exempelvis genomfördes en klädinsamling till SWAPO:s flyktingläger i Kwansa Sul, Angola under den Ekumeniska u-landsveckan i Gävle 1984. 

Förberedelserna inför bildandet av Biståndsgruppen inleddes under hösten -85 då ett budgetförslag arbetades fram av Ove Ericsson och presenterades för ansvariga i Gävle kommun, vilka beslutade sig för att stödja initiativet. 

Inspirationskällorna var flera vid bildandet av Gävleborgs Biståndsgrupp 1986. I styrelsen fanns personer med olika utgångspunkter för sitt engagemang i den praktiska solidariteten.

Exempelvis hade Karin Fürst sin hemvist i den radikala vänstern och var politiskt aktiv i KPML(r), Ove Ericsson var aktiv i Afrikagrupperna och Stefan Carlsson arbetade inom den radikala kristna rörelsen, genom SMU (Svenska missionskyrkans Ungdom).

Afrikagruppare som Ninni Berggren, Maja Brask och Karin Wahlund tog tidigt ett stort ansvar i att organisera upp det praktiska arbetet på Biståndsgruppen och ganska snart kom även Peter Tham att inta en ledande roll.

Gerardo Lizano, som engagerade sig i Biståndsgruppen genom den Salvadoranska föreningen, kom också tidigt med i arbetet och arbetar fortfarande kvar på Biståndsgruppen (uppdatering 2022: numera inte anställd men aktiv som styrelseledamot).

Genom kontakt med Brödet & Fiskarna fick Karin Fürst ta del av erfarenheterna som BoF fått när Örebro Biståndsgrupp bildades. Utgångsläget var gynnsamt för gruppen, eftersom Arbetslöshetsexpeditionen i Gävle kommun ställde sig bakom idén. 

Gävleborgs Biståndsgrupp fick använda en skolbyggnad hyresfritt och fick dessutom ett startbidrag på 120 000 kronor. Kommunen betalade en handledare på heltid och beredskapsarbetare fick arbete hos gruppen.

För kommunen handlade projektet i huvudsak om att sysselsätta arbetslösa ungdomar och för initiativtagarna till Gävleborgs Biståndsgrupp var det verksamhetens solidaritetsmål som var det väsentliga. 

Inledningsvis fungerade gruppen som ombud för Brödet & Fiskarna i Västerås, vilka ersatte Gävleborgs Biståndsgrupp för en del av deras insamlings- och sorteringskostnader och gav stort stöd och hjälp under dom inledande åren, framförallt genom Lasse Ström (BoF). 

Samarbete kring insamling har skett på flera orter runtomkring Gävle och olika grupper har engagerat sig i insamlingar av kläder och annat materiel. Exempelvis Söderhamns Afrikagrupp samlade in stora volymer till Biståndsgruppens verksamhet under den här perioden.

Utvecklingen gick snabbt för Gävleborgs Biståndsgrupp och 1992 blev de medlemmar av Praktisk Solidaritet.

Organisationsstruktuen skiljer sig åt vid en jämförelse med Emmausgrupperna och Brödet & Fiskarna. Här är det framförallt personer som inte arbetar med det praktiska arbetet som initierar och driver Gävleborgs Biståndsgrupp. Ove Ericsson berättar: Jag hoppades att de som jobbat på Biståndsgruppen skulle fortsätta att arbeta i föreningen och styrelsen efter aktiv tjänst. Det har också skett, fast i mindre utsträckning än jag trodde.”

Fakta ur boken
Klädstöd skickades till Södra Afrika till Mocambique och Angola. 
Första gången Gävleborgs Biståndsgrupp lämnade ett större ekonomiskt stöd var verksamhetsåret 94/95.

Det gick då till två projekt som Afrikagrupperna drev, ett skogsvårdsprojekt i norra Mocuambique och ett förlossningsprojekt i Angola. 

Under dom första 10 åren gav Gävleborgs Biståndsgrupp 1953 ton i klädstöd varav 1096 ton skickades till södra Afrika.

Under dom första 9 åren hade gruppen totala försäljningsintäkter på 8 255 000 kronor och SIDA-bidragen uppgick till 10 101 000 kronor. 

Texten är skriven av författaren Anja Björk under skapandet av boken Den stillsamma vreden som ingår i serien Folkrörelsernas solidaritetsarbete med Södra Afrika, producerad med stöd av Sida via Nordiska Afrikainstitutet och i samarbete med Afrikagrupperna. Upphovsrätt till texterna har Anja Björk och Praktisk Solidaritet.