Styrelsen 2022/2023

Nya styrelsen tillträdde i Juni 2022 och nedan presenteras nuvarande styrelsemedlemmar.

Paul Carlsson
Ordförande

Jonatan Sundblad
Kassör

Jonathan Korsar
Sekreterare

Gerardo Lizano
Ledamot

Rafael Carillo
Ledamot

Anders Jansson
Suppleant

Maria Englund
Suppleant